Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

GRATUIT

(4 étoiles)

(273)


Télécharger pour Android Like

10 000 - 50 000 téléchargements

Ajouter cette application à une liste
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 55 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

Dernières modifications de cette version

Cập nhật Arirang Vol 55 và Vol55 remix gồm 292 bài


Commentaires et classements de Ma so karaoke VN
  • (56 étoiles)

    par Francis Dufour le 06/11/2014

    Im not sure to like it