Kinhthanh alarm

Kinhthanh alarm

GRATUIT

(5 étoiles)

(4)


Télécharger pour Android

5 - 10 téléchargements

Ajouter cette application à une liste
Agrandir vue - Kinhthanh alarm pour capture d'écran Android
Agrandir vue - Kinhthanh alarm pour capture d'écran Android
Agrandir vue - Kinhthanh alarm pour capture d'écran Android
* Gioi thiệu chuong trình:
Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta ngày này, nhiều khi chúng ta vô tình quên mất dành thời gian để - đọc lời Chúa hằng ngày, để sống theo lời Ngày.
- Chúng tôi hân hạnh đưa đến cho quí vị chương trình này, chương trình hẹn giờ để nghe lời Chúa hàng ngày, theo lịch phụng vụ năm 2014. Chương trình sẽ tư động đọc lời Chúa theo từng ngày với thời gian mà quý vị hẹn giờ...

Commentaires et classements de Kinhthanh alarm

  • Aucun commentaire jusqu'à présent. Soyez le premier à donner votre avis !