Nguyet Ma - Huynh Di

Nguyet Ma - Huynh Di

GRATUIT

(4 étoiles)

(2)


Télécharger pour Android

50 - 100 téléchargements

Ajouter cette application à une liste
Agrandir vue - Nguyet Ma - Huynh Di pour capture d'écran Android
Agrandir vue - Nguyet Ma - Huynh Di pour capture d'écran Android
Agrandir vue - Nguyet Ma - Huynh Di pour capture d'écran Android
Nguyệt Ma
Tác giả: Huỳnh Dị

Khi Lăng Độ Vũ trở về nhà, chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo giữa đại sảnh đã gõ đến nhịp thứ mười hai, báo hiệu giờ kết thúc của một ngày.
Tiếng côn trùng trong rừng núi râm ran, xuyên qua lớp cửa lan man vọng tới, căn townhouse kiểu phương Tây hiện đại của Lăng Độ Vũ nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao. Trước nhà, tầm nhìn trải rộng, dưới chân núi, hải cảng và cảnh đêm mê đắm của thành phố nằm ở bờ bên kia thu hết vào tầm mắt.

Tag: Nguyệt ma, Huỳnh Dị, Liễu Tàn Dương, Kiếm hiệp, Truyện chưởng, Cổ long, kim dung, Fun Studio, Ngọa Long Sinh, Trần Thanh Vân, Gia Cát Thanh Vân, Ôn Thụy An, Nguyet ma, Huynh Di, Lieu Tan Duong, Kiem hiep, Truyen chuong, Co long, kim dung, Fun Studio, Ngoa Long Sinh, Tran Thanh Van, Gia Cat Thanh Van, On Thuy An,

Commentaires et classements de Nguyet Ma - Huynh Di

  • Aucun commentaire jusqu'à présent. Soyez le premier à donner votre avis !