Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

GRATUIT

(4 étoiles)

(34)


Télécharger pour Android Like

1 000 - 5 000 téléchargements

Ajouter cette application à une liste
Payardtang นอกจากสามารถบันทึก รายรับ-รายจ่าย ได้แล้วยังสามารถ วางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังสามารถดูรายงานการบันทึก ในรูป แบบต่าง ทั้งรายเดือน รายปี

Dernières modifications de cette version

v.1.1 เวอร์ชั่นแรก
v.1.2 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.3 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.4 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.5 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.6 ปรับ UI
V1.7 ปรับความยืดหยุ่นของหน้าจอ
v.1.8 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.9 แก้ไขข้อบกพร่อง


Commentaires et classements de Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย
  • (56 étoiles)

    par Theera Pong le 14/07/2014

    Version ใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นดีครับ