TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Paragraf Lex

  • TYPE DE RECHERCHE
  Paragraf Lex icon

  Paragraf Lex

  par: Paragraf Co. 15 8.6

  8.6 Opinion
  d'utilisateurs
  TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT


  Images

  Description

  Korišćenje aplikacije je omogućeno pretplatnicima na pravnu bazu Paragraf Lex. Više o načinu ostvarivanja pretplate naći ćete na adresi http://www.paragraf.rs/pretplata.html.

  Neka svi zakoni budu u Vašem džepu!

  Predstavljamo Vam Paragraf Lex android aplikaciju, koja će Vam pomoći da zakoni, drugi propisi, službena mišljenja, primeri domaće i strane sudske prakse, modeli, službena glasila, evropsko zakonodavstvo, Carinska tarifa, objašnjenja Uprave carina, kao i tekstovi i komentari stručnih časopisa koje objavljuje kompanija Paragraf, uvek budu na dohvat ruke.

  Aplikaciju odlikuje međusobna relacijska povezanost svih sadržinski sličnih dokumenata u bazi i ta funkcija Vam olakšava pretragu i rešavanje pravnog ili ekonomskog problema za kojim tragate.

  Svrha ove aplikacije je da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su Vam neophodne u svakodnevnom radu i poslovanju.

  Ukoliko imate pitanja o funkcijama i upotrebi aplikacije pozovite službu tehničke podrške na brojeve telefona 011/2752-999 ili 011/2759-172.

  Sve informacije o pravnoj bazi Paragraf Lex i drugim izdanjima kompanije Paragraf naći ćete na stranici http://www.paragraf.rs/proizvodi.html.

  Propisi, zakon, zakoni

  Za korišćenje ove aplikacije potreban Vam je pristup internetu.

  Propisi, zakon, zakoni, rešenje, uredba, pravilnik, modeli, ugovori, pravo, ekonomija.

  Serbian law regulation, legal database, Serbian regulations, case law, legal research, legislation, regulations and laws of Serbia.

  Implementirane funkcionalnosti u verziji 1.0

  1. Logovanje.
  Logovanje je vezano za Paragraf Lex ONLINE licencu. Svako ko ima važeću licencu može koristiti ovu android aplikaciju. Korisničko ime i lozinka su isti. Paragraf Lex ONLINE i ANDROID se mogu koristiti istovremeno. U slučaju da je pretplatnik koristio ONLINE verziju i nije se izlogovao (web sesija traje narednih 60 min) i nije pri računaru sa kojeg je pristupio ONLINE verziji programa, može koristiti android aplikaciju.
  Login ekran se prikazuje samo dok se korisnik ne loguje prvi put. Kada se uspešno loguje, pri svakom narednom pokretanju aplikacije, ne prikazuje se login ekran.

  2. Pretraga.
  Kriterijumi pretrage su:
      - tip dokumenta,
      - naslov ili deo naslova,
      - reči i izrazi u tekstu dokumenta.

  3. Poništavanje unetih kriterijuma pretrage.
  Pomoću ikonice u tzv. action bar-u obavlja se poništavanje kriterijuma pretrage.

  4. Prikaz rezultata pretrage.
  Prikazuje se ostraničena lista dokumenata. Svaki element liste sadrži naslov dokumenta, datum unošenja u bazu, tip i nivo.

  5. Sortiranje rezultata pretrage.
  Kriterijumi sortiranja su:
      - naziv dokumenta (inicijalni),
      - datum unošenja u bazu,
      - tip dokumenta.

  6. Listanje rezultata pretrage.
  Pomoću dugmića na dnu liste, prelazi se na sledeću/prethodnu stranicu pretrage.

  7. Prikaz teksta dokumenta.
  Izborom dokumenta (npr. zakon) u listi rezultata pretrage otvara se ekran sa dva tabulatora. Prvi prikazuje tekst dokumenta.

  8. Prikaz teksta o dokumentu.
  Izborom dokumenta u listi rezultata pretrage, otvara se ekran sa dva tabulatora. Drugi prikazuje tekst o dokumentu.

  9. Listanje tabulatora (swipe).
  Prevlačenjem prsta po ekranu omogućeno je listanje, odnosno prebacivanje sa jednog na drugi tabulator.

  10. Zoom in/out.
  Moguće je vršiti zoom in/out teksta dokumenta i teksta o dokumentu.

  11. Slovna pretraga.
  Omogućena je pretraga teksta dokumenta i teksta o dokumentu unosom traženog karaktera/reči/teksta. Prilikom unosa traženog karaktera/reči/teksta aplikacija nudi već prethodno tražene karaktere/reči/tekstove.

  12. Prikaz pronađenog karaktera/reči/teksta.
  Pronađeni karakter/reč/tekst je obeležen zelenom bojom (zavisi od modela telefona). Ukoliko se traženi karakter/reč/tekst pojavljuje na više mesta, omogućen je izbor narednog/prethodnog.

  13. Relacije dokumenta

  Propisi, zakon, zakoni

  Avis des utilisateurs

  de 15 opinions

  "Excellent"

  8.6